Tổng hợp các chính sách mới về bất động sản năm 2022

tong-hop-cac-chinh-sach-moi-ve-bat-dong-san-nam-2022.jpg

Năm 2022 Chính phủ đã ban hành các chính sách mới về đất động sản năm 2022. Để quy định chung cho tất cả mọi người tham gia vào lĩnh vực đầu tư bất động sản này. Vậy cụ thể những chính sách này là gì và nó có những điểm gì đáng lưu ý thì hãy cùng Dankocity tìm hiểu thêm ở bài biết dưới đây nhé!

Các chính sách mới về bất động sản năm 2022

cac-chinh-sach-moi-ve-bat-dong-san-nam-2022.jpg
Các chính sách mới về bất động sản năm 2022

Thay đổi các điều kiện kinh doanh bất động sản

Kế hoạch này hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/3/2022. Nghị định 02/2022/NĐ-CP có nhiều quy định mới liên quan đến các điều kiện kinh doanh bất động sản.

Đầu tiên thì Nghị định này yêu cầu phải công khai minh mạch tất cả các thông tin đó là:

– Thông tin về doanh nghiệp như là: tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại và tên người đại diện theo pháp luật.

– Ngoài ra cần có thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh.

– Thêm những thông tin về việc thế chấp nhà ở. Các công trình xây dựng hoặc dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

– Thông tin về số lượng,những loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh. Số lượng và sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng. Hay số lượng của các loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục được kinh doanh.

Các thông tin trên đều phải được công khai trên trang thông tin điện tử của tất cả doanh nghiệp. Tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với hầu hết các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản). Tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh tại sàn giao dịch bất động sản).

Bắt buộc phải sử dụng các mẫu hợp đồng chung

Ban hành đi kèm theo Nghị định 02 là 8 mẫu hợp đồng. Để sử dụng cho việc mua bán căn hộ chung cư, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú và nhà ở riêng lẻ… Cũng theo Nghị định này, các hoạt động kinh doanh bất động sản đều cần phải áp dụng các mẫu chuẩn theo Nghị định số 02.

Còn theo quy định trước đây tại Nghị định 76: “Các hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng”.

Việc yêu cầu giữa các bên phải ký kết hợp đồng theo đúng mẫu của Nghị định 02. Sẽ giúp các hợp đồng sử dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia.

3. Tăng mạnh mức phạt các vi phạm về kinh doanh bất động sản

Tại Nghị đinh 16/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/01/2022. Có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đã được quản lý và siết chặt. Cụ thể như sau:

Hành vi

Mức phạt cũ*
(triệu đồng)

Mức phạt mới
(triệu đồng)

Không thành lập hợp tác xã khi muốn kinh doanh bất động sản 50 – 60 100 – 120
Không công khai, hoặc công khai không đầy đủ hay không đúng với các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở…
Và không cung cấp các thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu, hay không cho phép bên mua và bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công, chất lượng công trình theo quy định ban hành
Thu các loại chi phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng với quy định
Khi ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó

 

60 – 80 120 – 160
Ngoài ra không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

 

Thu tiền của bên mua cũng như bên thuê mua bất động sản hình thành tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án đúng theo thỏa thuận của các bên hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng cho phép 60 – 80 400 – 600
Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định 270 – 300 800 – 1,000
Bàn giao nhà hay công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành được việc đầu tư xây dựng nhà ở

Có thể thấy rằng, đa phần các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đều sẽ tăng gấp đôi. Thậm chí còn có những hành vi tăng lên đến gấp hơn 6 lần. Việc tăng mạnh mức phạt của Nghị định 16 cho thấy được động thái mạnh mẽ của Chính phủ trong việc điều hành. Siết chặt quản lý đối với thị trường bất động sản. Nhằm hạn chế các vi phạm và đảm bảo được quyền lợi của người mua.

4. Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản

siet-chat-hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san.jpg
Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản

Cũng ở Nghị định 16, Chính phủ cũng tăng mạnh mức phạt đối với người làm dịch vụ môi giới bất động sản. Nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động này, đồng thời dẹp bỏ nạn môi giới biến tướng thành cò đất, thổi giá hoặc vẽ thành các dự án “ma”.

Cụ thể đó là:

Hành vi

Mức phạt cũ*

(triệu đồng)

Mức phạt mới

(triệu đồng)

Tham gia kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn sử dụng theo quy định chung 10 – 15 40 – 60
Ngoài ra kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản vừa là nhà môi giới lại còn là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản Không bị  phạt 40 – 60
Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình đang môi giới 40 – 50 200 – 250

Chính sách sửa đổi về nhà đất tháng 3

Điều kiện mới về chính sách mới về bất động sản năm 2022

Nghị định số 02 ban hành vào ngày 6/1/2022 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.

Nghị định này sẽ quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản. Bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. Hay về các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản, về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà. Công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Thuê mua nhà ở được hình thành trong tương lai và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ. Hay một phần của dự án bất động sản.

Sửa đổi quy định về phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bắt đầu hiệu lực từ ngày 10/01/2022, Thông tư đã sửa đổi quy định. Một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh. Và thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Là khoản thu bắt buộc đối với công việc thẩm định hồ sơ. Các điều kiện cần và đủ để đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất (bao gồm là: cấp lần đầu, cấp mới. Cấp đổi hay cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra căn cứ vào quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ. Mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Để quy định mức thu phí cho mỗi trường hợp.

Thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia trong giai đoạn 2021 – 2030

Tại Nghị Quyết QH15, Quốc hội đã thông qua việc Quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Thời kỳ năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Cũng như Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Mục tiêu của Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhằm để bảo đảm nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho việc thực hiện. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 bắt dầu từ 2021 – 2030. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm gia đoạn 2021 – 2025.

Cần phân bổ hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành. Lĩnh vực và các địa phương trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Và tạo nền tảng để cho đến năm 2045 nước ta trở thành một nước phát triển có thu nhập cao.

Ngoài ra, cần bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành và liên vùng. Cùng các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của mỗi quốc gia. Hơn nữa phải giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa. Bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 – 43%.

Cuối cùng là vấn đề khai hoang, phục hóa, lấn biển và đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng, đồng thời hạn chế tình trạng suy thoái đất, cải tạo và phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Tổng kết

Mong rằng những thông tin về các chính sách mới về bất động sản năm 2022 được Dankocity trình bày ở trên đã cung cấp cho mọi người những kiến thức cần thiết và quan trọng. Từ đó có thể nắm bắt thông tin kịp thời tránh mắc những sai sót khi không biết về những đổi mới trong công tác quy định kinh doanh bất động sản này. Cuối cùng là chúc các bạn thật thành công trong lĩnh vực bất động sản này nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0354 443 444
chat-active-icon