Tìm hiểu về luật quy hoạch đô thị hiện hành mới nhất 2021

luat-quy-hoach_opt

Luật quy hoạch đô thị năm 2022 cần phải tuân thủ theo đúng những quy định của pháp luật nào. Có những điểm mới bạn cần phải lưu ý gì trong luật quy hoạch này. Hãy cùng dankocity tìm hiểu thông tin chi tiết ngay trong bài viết ngay sau đây nhé!

Giới thiệu tổng quan về luật quy hoạch đô thị

quy-hoach_opt
Giới thiệu tổng quan về luật quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị là việc tổ chứ quy hoạch kiến trúc, không gian. Cảnh quan đô thị hay hệ thống công trình kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nha ở để xây dựng nên môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong khu đô thị. Việc quy hoạch đô thị được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chỉ tiêu. Chức năng của từng vùng đát trong việc quy hoạch đô thị cũng như mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật. Hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhất định để cụ thể hóa nội dung quy hoạch tổng thể.

Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu, chức năng sử dụng đất trong việc quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, quy hoạch chi tiết cũng có nhiệm vụ yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng vùng đất. Bố trí xây dựng các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Hạ tầng xã hội để cụ thể hóa nội dung của quy hoạch tổng thể hoặc quy hoạch phân khu.

👉 Xem thêm: Căn hộ studio là gì? Kinh nghiệm mua căn hộ studio

Phân loại luật quy hoạch đô thị

luat-quy-hoach-do-thi-moi-nhat-2_opt
Phân loại luật quy hoạch đô thị

Tại nước ta hiện nay, đô thị về cơ bản được chia thành 6 loại là loại I, II, III, IV, V và đô thị đặc biệt. Những đô thị này cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

 • Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các loại đô thị.
 • Trình độ phát triển của các cơ sở hạ tầng
 • Quy mô dân số
 • Mật độ dân số
 • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

Bên cạnh đó, cấp quản lý hành chính đô thị được xác định như sau:

 • Thành phố trực thuộc trung ương: gồm đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I
 • Thành phố trực thuộc tỉnh: Đô thị loại I hoặc đô thị loại II hoặc  đô thị loại III
 • Thị xã: Đô thị loại III hoặc đô thị loại IV
 • Thị trấn: Đô thị loại IV hoặc đô thị loại V

Nội dung các quy định trong luật quy hoạch đô thị

Nội dung quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương

Việc quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được quy định cụ thể trong điều 25 như sau:

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương bao gồm những công việc như: Xác định mục tiêu. Động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai. Chỉ tiêu đánh giá cơ bản về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian khu vực trong và ngoài đô thị, kể cả không gian ngầm. Định hướng hệ thống các công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khung, đánh giá môi trường chiến lược. Chương trình ưu tiên đầu tư và phát triển nguồn lực thực hiện.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. Đồ án quy hoạch phải được thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vực dự kiến phát triển.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương. Từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn lên đến 50 năm.
 4. Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương đã được nhà nước phê duyệt. Là cơ sở để lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng cơ sở kỹ thuật đô thị và quy hoạch phân khu trong đô thị.
bo-luat-quy-hoach_opt
Nội dung các quy định trong luật quy hoạch đô thị

Nội dung quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã

Việc quy hoạch chung thành phố trực thuộc tỉnh. Thị xã được quy định cụ thể trong điều 26 như sau:

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã bao gồm các việc xác định mục tiêu. Động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, đạt các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội. Cở sở hạ tầng kỹ thuật, mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian khu vực nội thành và ngoại thành. Trung tâm chính trị – hành chính, dịch vụ, thương mại. Giáo dục, đào tạo, văn hoá, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao cấp đô thị. Quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung trên mặt đất, trên cao và ngầm dưới đất. Đánh giá môi trường chiến lược, kế hoạch ưu tiên đầu tư và xây dựng nguồn lực thực hiện.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã được thể hiện theo tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. Đồ án quy hoạch phải được thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vực dự kiến phát triển.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung của thành phố thuộc tỉnh, thị xã từ 20 – 25 năm.
 4. Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã đã được nhà nước phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu. Quy hoạch chi tiết các khu vực và có quyết định lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị.

Nội dung quyết định quy hoạch chung thị trấn

Việc quy hoạch chung thị trấn được quy định cụ thể trong điều 27 như sau:

 1. Nội dung đồ án quy hoạch chung thị trấn bao gồm các công việc xác định mục tiêu. Động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, đạt các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng cơ sở kỹ thuật của đô thị, tổ chức không gian đô thị. Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng xã hội. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Đánh giá các môi trường chiến lược, kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.
 2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thị trấn được thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
 3. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung của thị trấn từ 10 – 15 năm.
 4. Đồ án quy hoạch chung thị trấn đã được nhà nước phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch. Chi tiết các khu vực và quyết định lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.

Một số điểm nổi bật trong luật quy hoạch đô thị hiện hành

👉 Xem thêm: Thủ tục tách sổ hộ khẩu cần chuẩn bị hồ sơ gì? Tại đâu?

bo-luat-quy-hoach-do-thi_opt
Một số điểm nổi bật trong luật quy hoạch đô thị hiện hành

Trải qua quá trình bổ sung và sửa đổi. Bộ luật quy hoạch đô thị đang dần ngày càng được hoàn thiện và có những điểm đổi mới hơn. Hãy cùng xem trong bộ luật hiện hành này có những điểm đổi mới nào nhé!

Công khai, minh bạch quy hoạch

Việc công bố các thông tin về quy hoạch đất đều phải thực hiện theo luật. Chính điều này đã làm hạn chế tối đa các tiêu cực trong công tác quy hoạch. Cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của những người có liên quan. Cụ thể tại điều 53, 54 được quy định rõ như sau:

Điều 53. Công bố công khai quyết định quy hoạch đô thị

 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị. Phải được công bố công khai bằng các hình thức sau đây:
 2. a) Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại các trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị. Trung tâm triển lãm và thông tin về phát triển quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch.
 3. b) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 4. c) In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.
 5. Nội dung công bố công khai gồm các nội dung cơ bản của đồ án quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị. Thiết kế đô thị đã được ban hành, trừ những nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia.
 6. Cơ quan chức năng quản lý quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình thực hiện. Triển khai đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền công bố. Công khai kịp thời cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.

Điều 54. Trách nhiệm công bố công khai quyết định quy hoạch đô thị

 1. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm phải công bố. Công khai đồ án quy hoạch chung được lập. Ban hành cho thành phố, thị xã, thị trấn do mình quản lý.
 2. Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân các cấp thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu. Quy hoạch chi tiết được phê duyệt lập cho các khu vực. Thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Nguyên tắc kế thừa trước khi quy hoạch đất

 • Đảm bảo áp dụng đúng, tuân thủ. Liên tục kế thừa, ổn định trong quy hoạch đất đai
 • Được sự thống nhất, đồng bộ các chiến lược quy hoạch trong ngành, lãnh thổ…
 • Công khai quy hoạch, đảm bảo có sự tham gia của các cơ quan. Tổ chức, cộng đồng và các cá nhân, hài hòa lợi ích chung của quốc gia, vùng, địa phương và người dân.
 • Đàm bảo tính độc lập giữa các cơ quan lập quy hoạch và Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Lấy ý kiến người dân trước khi quy hoạch

 • Gửi hồ sơ, tài liệu, đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quy hoạch.
 • Thực hiện niêm yết, trưng bày tại các điểm công cộng. phát phiếu điều tra. Tổ chức hội nghị và các hình thức khác theo đúng pháp luật.
 • Có trách nhiệm trả lời các câu hỏi liên quan khi các đơn vị, cơ quan lấy ý kiến. Đối với việc lấy ý kiến từ cộng đồng, đều sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quy hoạch.

Điều chỉnh quy hoạch

 • Điều chỉnh mục tiêu các chiến lược về kinh tế, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực
 • Điều chỉnh quy hoạch theo đúng địa giới hành chính
 • Điều chỉnh các quy hoạch do chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh đến đất quy hoạch.

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp chi tiết về luật quy hoạch đô thị mới nhất. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp ích cho quý bạn đọc trong quá trình tìm hiểu. Mời các bạn theo dõi chúng tôi trong nhữn bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0354 443 444
chat-active-icon